Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest kompleksowa

obsługa przedsiębiorców, podmiotów
instytucjonalnych oraz pomoc świadczona
na rzecz osób fizycznych

Inwestycje

Zapewniamy obsługę prawną projektów inwestycyjnych na każdym ich etapie. Bogate doświadczenie w stosowaniu szeroko pojętego prawa administracyjnego oraz zdobyte poprzez obsługę transakcji na rynku nieruchomości pozwala nam sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić naszych Klientów przez złożony i skomplikowany proces inwestycyjny, począwszy od wyszukania najkorzystniejszej lokalizacji, poprzez doradztwo w organizacji procesu inwestycyjnego, do uzyskania pozwolenia na budowę. Zajmujemy się również obsługą i doradztwem w realizowaniu projektów deweloperskich.

Przedmiotem działalności Kancelarii jest także obsługa prawna zamawiających oraz wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych.

Najistotniejszym celem Naszych działań podejmowanych w toku obsługi przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa prawnego Klienta w trakcie realizowania inwestycji oraz zagwarantowanie skutecznego dochodzenia ewentualnych roszczeń realizowanych na drodze procesu sądowego.

W ramach obsługi projektów inwestycyjnych zapewniamy w szczególności:
  • wyszukiwanie i pozyskiwanie lokalizacji z przeznaczeniem na cele inwestycyjne,
  • opracowanie całości dokumentacji, niezbędnej w toku procesu inwestycyjnego, w tym sporządzanie i opiniowanie umów pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą oraz pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcami,
  • bieżący nadzór prawny nad przebiegiem inwestycji,
  • sporządzanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego,
  • bieżące doradztwo w toku procesu inwestycyjnego obejmujące rozwiązywanie wszelkich mogących powstać na tym tle problemów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych.

W ramach obsługi zamawiających oraz wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówień publicznych oferujemy m.in.:
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, w tym za błędy w sztuce lekarskiej,
  • udział w negocjacjach i spotkaniach mediacyjnych,
  • ochronę praw pracowniczych,
  • realizację roszczeń żołnierzy i byłych żołnierzy zawodowych dochodzonych od organów wojskowych,
  • realizację roszczeń funkcjonariuszy i byłych funkcjonariuszy służb Rzeczpospolitej Polskiej dochodzonych od organów emerytalno-rentowych oraz administracyjnych.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.