Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest kompleksowa

obsługa przedsiębiorców, podmiotów
instytucjonalnych oraz pomoc świadczona
na rzecz osób fizycznych

Klienci indywidualni

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych obejmujące wszystkie dziedziny prawa, oferując pomoc w zakresie ochrony oraz realizacji ich praw majątkowych i osobistych. We współpracy stawiamy przede wszystkim na wzajemne zaufanie, otwartość w kontaktach oraz stałą dostępność usług naszych prawników.

W każdej prowadzonej sprawie uwzględniamy specyfikę materii której dotyczy, dbając o minimalizacje zarówno majątkowego ryzyka po stronie Klientów, jak i ewentualnych nieprzyjemnych doświadczeń związanych ze sprawami dotykającymi sfery osobistej, takimi jak postępowania rodzinne czy spadkowe. Dbamy o przeprowadzenie Klientów przez proces związany z realizacją przysługujących im praw w sposób skuteczny i nie wymagający ich nadmiernego zaangażowania.

Uwzględniając indywidualny charakter każdej sprawy, dbamy o możliwie najpełniejszą realizację woli naszych klientów, konsultując z nimi podejmowane czynności na każdym etapie prowadzonej działalności.

W ramach usług prawnych świadczonych na rzecz osób fizycznych oferujemy m.in.:
  • porady prawne,
  • reprezentację w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji, a także w sporach pozasądowych,
  • opracowywanie i opiniowanie umów,
  • windykację należności,
  • ochronę prawną w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, w tym za błędy w sztuce lekarskiej,
  • udział w negocjacjach i spotkaniach mediacyjnych,
  • ochronę praw pracowniczych,
  • realizację roszczeń żołnierzy i byłych żołnierzy zawodowych dochodzonych od organów wojskowych,
  • realizację roszczeń funkcjonariuszy i byłych funkcjonariuszy służb Rzeczpospolitej Polskiej dochodzonych od organów emerytalno-rentowych oraz administracyjnych.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.