Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest kompleksowa

obsługa przedsiębiorców, podmiotów
instytucjonalnych oraz pomoc świadczona
na rzecz osób fizycznych

Nieruchomości

Kancelaria Prawna "A. Oszczęda i Spółka" świadczy specjalistyczne usługi w zakresie obsługi prawnej transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości. Wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji w tej branży, współpraca ze sprawdzonymi Kancelariami notarialnymi oraz doskonała znajomość przepisów regulujących prawo obrotu nieruchomościami gwarantują najwyższy poziom świadczonych usług.

Uczestniczyliśmy w wielu transakcjach związanych z nabywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości o różnym przeznaczeniu. Zdobyte doświadczenie umożliwia Nam świadczenie usług we wszystkich prawnych aspektach zarządzania i prawa obrotu nieruchomościami.

W ramach prawa obrotu nieruchomościami zajmujemy się zagadnieniami wszystkich dziedzin, których znajomość jest wymagana do sprawnego przeprowadzenia transakcji i zabezpieczenia interesów Klientów. Usługi świadczymy wykorzystując zdobytą przez lata wiedzę o praktyce oraz zwyczajach panujących na rynku nieruchomości w branży budowlanej i developerskiej. Zapewniamy nie tylko jednorazową pomoc, ale również stałe doradztwo prawne, przygotowywanie umów i dokumentów, zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami oraz dochodzenie wszelkich roszczeń. Usługi w tym zakresie świadczymy Klientom indywidualnym i instytucjonalnym, przedsiębiorcom, a także cudzoziemcom.

Oferujemy przede wszystkim:
 • obsługę, doradztwo oraz udział w negocjacjach transakcji związanych z nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi, projektów inwestycyjnych obiektów,
 • dzierżawy czy umów najmu,
 • analizę i ustalenie stanu prawnego, w tym badanie stanu obciążeń nieruchomości,
 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów dotyczących nieruchomości, w tym umów o roboty budowlane,
 • pomoc we wszystkich prawnych aspektach związanych z reprywatyzacją mienia, w tym w zwrocie wywłaszczonych nieruchomości
 • reprezentację przed organami administracji publicznej w ramach postępowań o udzielenie wszelkich zezwoleń,
 • doradztwo w procesie obrotu nieruchomościami o różnym przeznaczeniu,
 • współpracę ze sprawdzonymi kancelariami notarialnymi w celu
 • przygotowania aktów notarialnych,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • reprezentację przed sądami oraz organami administracji publicznej i samorządowej w zakresie sporów dotyczących nieruchomości,
 • opiniowanie i negocjowanie umów z developerami, a także doradztwo i reprezentacja w zakresie sporów na etapie polubownym i sądowym,
 • sądowe ustalanie treści ksiąg wieczystych,
 • pomoc Klientom w zakresie tzw. mienia zabużańskiego i dochodzenie z tego tytułu zadośćuczynienia,
 • prowadzenie postępowań o zasiedzenie nieruchomości
 • obsługę prawną cudzoziemców w tym zakresie.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.