Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest kompleksowa

obsługa przedsiębiorców, podmiotów
instytucjonalnych oraz pomoc świadczona
na rzecz osób fizycznych

Prawo rodzinne

„A. Oszczęda i Spółka. Kancelaria Prawna” Sp. k. to zespół wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie szeroko pojętego prawa rodzinnego. Nasi radcowie prawni regularnie z sukcesami prowadzą między innymi postępowania o: rozwód, separację, kontakty z dziećmi, dot. władzy rodzicielskiej, o alimenty czy podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa. Charakter postępowań związanych ze sprawami rodzinnymi, a przede wszystkim fakt, że często każda z tych spraw jest dla klientów ogromnym emocjonalnym przeżyciem, wymaga od prawnika specjalnego podejścia. Naszym największym atutem przy tego rodzaju sporach jest bogate i wieloletnie doświadczenie. Różnorodność stanów faktycznych, z którymi stykamy się w naszej codziennej pracy oraz rzetelna wiedza pozwoliły nam wykształcić nowatorski model prowadzenia spraw rodzinnych.

Służymy naszym klientom jednorazową pomocą w postaci np. porady prawnej lub przygotowania odpowiedniego pisma, wniosku, pozwu, a także kompleksową usługą prowadzenia całej sprawy łącznie z podejmowaniem i prowadzeniem negocjacji w celu ugodowego zakończenia sporu, reprezentacji przed sądem i w ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym. Skuteczność w działaniu, pełen profesjonalizm, współpraca oparta na zaufaniu oraz całkowite zorientowanie na klienta są gwarancją satysfakcji z naszych usług. Potwierdzeniem wysokiej jakości usług naszej Kancelarii jest fakt korzystania z naszej pomocy przez klientów z całego kraju i zza granicy.

Oferujemy przede wszystkim pomoc w zakresie:
 • spraw rozwodowych oraz separacyjnych
 • stwierdzenia nieistnienia małżeństwa
 • unieważnienia małżeństwa
 • uznania zagranicznego wyroku rozwodowego
 • dochodzenia alimentów na dzieci lub małżonka
 • podwyższania i obniżania alimentów
 • stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • ustalania kontaktów z dzieckiem
 • pozbawienia i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • ustalania miejsca pobytu dziecka
 • zezwolenia na dokonywanie czynności przekraczającej zarząd majątkiem dziecka
 • zezwolenia na dokonywanie czynności przekraczającej zarząd majątkiem dziecka
 • ustalania ojcostwa i macierzyństwa
 • zaprzeczenia ojcostwa i macierzyństwa
 • uznania dziecka i nieważności uznania
 • opiniowania i sporządzania umów majątkowych małżeńskich
 • zniesienia ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej
 • ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym
 • podziału majątku częściowy i całkowity
 • zwrotu wydatków i nakładów z majątku wspólnego na osobisty oraz z majątku osobistego na wspólny
 • stwierdzenia nieważności czynności dokonanych bez zgody drugiego małżonka
 • ustanawiania opieki i kurateli
 • ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.