Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest kompleksowa

obsługa przedsiębiorców, podmiotów
instytucjonalnych oraz pomoc świadczona
na rzecz osób fizycznych

Prawo rodzinne

Kancelaria Prawna „A. Oszczęda i Spółka” od początku swojego istnienia czyli od 13 lat świadczy usługi na rzecz swoich klientów w dziedzinie prawa spadkowego. Spadki i dziedziczenie to nierzadko skomplikowane i wielowątkowe sprawy. Pomagamy naszym klientom odnaleźć się w nowej sytuacji, uporządkować sprawy majątkowe, a co za tym idzie również rodzinne.

Staramy się uświadamiać klientów, że warto zadbać o sprawy majątkowe już za życia przyszłego spadkodawcy. Tylko fachowa porada prawna i pełne zrozumienie mechanizmów rządzących polskim spadkobraniem pozwala na pełną realizację woli spadkodawcy. Unikniemy w ten sposób niedomówień, sporów rodzinnych o majątek, dziedziczenia niechcianych długów oraz sporów sądowych trwających często wiele lat, które narażają na szwank relacje międzyludzkie i komplikują sprawy majątkowe. Wreszcie, co najistotniejsze, profesjonalna pomoc prawna umożliwi zabezpieczenie interesów najbliższych osób po śmierci spadkodawcy przez świadome rozdysponowanie zgromadzonego majątku i unormowanie porządku dziedziczenia spadkobierców.

Oferujemy również rzetelną obsługę klientów na etapie właściwego dziedziczenia zarówno na podstawie testamentu jak i przepisów ustawy. Prowadzimy sprawy w zakresie wszelkich sporów na tle dziedziczenia, podziału majątku spadkowego, podatków związanych z dziedziczeniem. Liczny zespół doświadczonych prawników kancelarii umożliwia znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania w skomplikowanych stanach faktycznych. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu naszych klientów przed sądami, właściwymi organami oraz współspadkobiercami.

Warto podkreślić, że naszą nadrzędną wartością w każdej ze spraw jest maksymalne zabezpieczenie interesów i najpełniejsze zaspokojenie oczekiwań naszych klientów. Powierzając nam swoje sprawy klient ma gwarancję profesjonalnej, rzetelnej, skutecznej i kompleksowej pomocy prawnej.

Oferujemy przede wszystkim pomoc w zakresie:
 • stwierdzenia nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu
 • uzupełnienia i zmiany stwierdzenia o nabyciu spadku
 • spraw o zachowek, w tym rozliczania darowizn dokonanych przez spadkodawcę
 • przyjęcia spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenia spadku
 • uznania za niegodnego dziedziczenia, wyłączenia małżonka od dziedziczenia
 • działu spadku, w tym razem ze zniesieniem współwłasności
 • zobowiązania do wykonania zapisu lub polecenia, zmniejszenia zapisu lub polecenia
 • nakazania złożenia testamentu
 • otwarcia i ogłoszenia testamentu
 • unieważnienia testamentu, w tym sporządzonego w formie aktu notarialnego
 • reprezentacji wierzyciela spadkodawcy w sprawach przeciwko jego spadkobiercom
 • zabezpieczenia spadku
 • spisu inwentarza
 • podatku od spadków i darowizn, w tym reprezentację przed urzędem skarbowym
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.